Happy Lamass!

Wie de cycli van de natuur in de gaten houdt, merkt dat er met regelmaat iets te vieren is. Op 1 augustus is het bijvoorbeeld tijd voor het oeroude oogstfeest Lammas! Tijd om stil te staan bij de overvloed van de natuur én bij wat je in je leven zaait en oogst…

Tijdens Lammas (dat ooit overigens duurde van half juli tot half augustus 😉 ) stonden agrarisch levende stammen in heel Europa met allerlei rituelen stil bij de rijke oogst die de natuur dit jaar weer had voortgebracht. Vooral rond het oogsten van granen bestond een cultus van vieren van de kracht van de natuur en bezweren van energieën die de oogst zouden kunnen doen mislukken. Bepaalde rituelen waren nog tot in de 20e eeuw in zwang.

Waar komt Lammas vandaan?

Het woord ‘Lammas’ is een verbastering van ‘loaf mass’, het vieren van de graanoogst. Vooral in Groot-Brittannië wordt het feest ook wel ‘Lughnasad’ (spr. Loenasse) genoemd, ‘het feest van Lugh’.
Lugh, een belangrijke god voor de Kelten, is de Lichtgod die zich met de donkere aarde verenigt. Uit deze eenwording komt de nieuwe oogst voort. Aangenomen wordt dat vóór Lugh een vegetatiegod werd vereerd. Het graan stond symbool voor deze god. Het ploegen van de grond stond voor het openen van de schoot van de Aardgodin, het zaaien voor de eenwording van de Aardgodin en de Vegetatiegod, de opgekomen vegetatie voor het kind van god en godin en het oogsten betekende het doden van de oude god. De Vegetatiegod moest steeds worden geofferd om mensen voedsel te verschaffen, maar werd ook elk jaar weer opnieuw geboren, omdat de oogst ook de nieuwe zaden bevat. Het oogsten was daarom ter viering én bescherming met allerlei rituelen omgeven, van het maaien van de eerste halmen tot en met het samenbinden van de laatste schoof. Men droeg speciale kleding, danste met van korenhalmen gemaakte poppen, versierde de woningen,  nam deel aan vruchtbaarheidsrituelen. Toen de katholieke kerk het feest kerstende, werden bijvoorbeeld processies rond de akkers gehouden of werd het eerste graan gewijd in de kerk.

Waarom zou je in deze tijd stilstaan bij Lammas?

Het lijkt misschien wat aandoenlijk, die rituelen van onze agrarische voorouders. Toch past Lammas ook in deze tijd. Juist omdat we steeds verder van de natuur af zijn komen te staan, terwijl we er net zo afhankelijk van zijn als de vele generaties voor ons. Hierbij vijf ideeën om de dag in te vullen (je hoeft niet te kiezen 😉 .

1 Dankbaarheid voelen voor natuurlijke overvloed

Nu we al decennia voor onze dagelijkse voeding in de supermarkt terechtkunnen, waar ook nog eens het hele jaar door, seizoen of niet, alles te krijgen is, is het niet vanzelfsprekend om stil te staan bij de cycli van de natuur. De cycli zonder welke we geen eten zouden hebben. Lammas is dus een goed moment om je heel dankbaar te voelen voor het goede dat de natuur je ook dit jaar weer heeft gebracht. Een rijke oogst, die ervoor zorgt dat je in leven blijft, meer nog, dat je kunt genieten en dat je probleemloos de winter door kunt komen.

Voel respect en verwondering voor de natuurkrachten die er zomaar voor zorgen dat zaden ontstaan, kunnen ontkiemen en zo voor nieuw voedsel en nieuw leven zorgen.

2 Vier het samen

Vier Lammas door met vrienden en familie in de zon te genieten van verse seizoensproducten.

3 Oogsten wat je zaait

Symbolisch is Lammas de tijd om stil te staan bij wat je inspanningen van het afgelopen jaar je hebben opgeleverd. Wat heb je gezaaid, wat oogst je nu? Terugkijken op wat je bereikt hebt, voordat je weer vooruit kijkt. Sta ook eens stil bij de gedachten die je de afgelopen periode veel hebt gehad. Waren ze voedend voor je, of ondermijnend? Vernieuw je gedachten zo nodig.

4 Afscheid van de zomer, voorbereiden op de winter

Lammas markeert ook dat het zomerseizoen straks ten einde komt. Nee, daar willen we helemaal niet bij stilstaan. Meer licht, zon, strand, lange avonden buiten a.u.b.! Maar het heeft ook iets om bewust en met overgave afscheid te nemen van de zomer en je te kunnen verheugen op de mooie kanten van de herfst en winter. Wat wil je letterlijk of symbolisch mee de winter in nemen, mee ‘naar binnen’ nemen? Van welk deel van de oogst ga je deze winter genieten? Ingevroren bramen uit eigen tuin, of de jam die je ervan hebt gemaakt, of die wijn die je op vakantie kocht? Heb je een fotoalbum gemaakt van je zomervakantie, om straks lekker na te genieten? Wat moet je nog doen in huis zodat je er comfortabel de winter kunt doorbrengen?

5 Je talenten en vaardigheden vieren

De Keltische godheid Lugh werd gezien als de god van talenten en vaardigheden. Hij was in het bijzonder de god van kunstenaars, ambachtslieden, smeden en krijgers. Schrijf eens al je sterke punten op, en de dingen die je zou willen leren, en de dingen waar je beter in zou willen worden. En de gebieden waarop je creatiever (kunstzinnig dan wel scheppend) zou willen zijn. Al snel een heel lijstje, toch? Kijk eens wat er allemaal in je zit aan ‘zaadjes’ en mogelijkheden! Laat het eens goed op je inwerken. Geniet ervan. En vraag Lugh dan gerust om meer talenten, meer creativiteit, kunstzinnigheid, vaardigheid. Bedank hem (eigenlijk dit aspect van jezelf) met iets dat een van jouw talenten vertegenwoordigt of iets uit de zomeroogst.

Happy Lammas!

Volgende week meer over Lugh en je inner warrior!

Over de schrijver
Reactie plaatsen